Okul Öncesi Eğitim Planları

Satış Sözleşmesi

1. TARAFLAR:

1.1 Oynayaoynaya.net üyesi, bundan sonra ‘’alıcı’’ olarak anılacaktır.

1.2. Oynayaoynaya.net, bundan sonra ‘’satıcı’’ olarak anılacaktır.

2. Satışı Planlanan Ürünler:

Planlar (ürünler), kullanıcı sayısı sınırlaması kapsamında alıcıya satılır. Şöyle ki okul üyeliği dışında kalan plan üyeliklerinin kullanıcı sayıları, telif hakları sebebiyle 1 kişiyle sınırlıdır. Aynı okulda çalışan alıcılar olmak şartıyla kullanıcı sayısı, okul üyeliği kampanyası kapsamında en az 6 alıcı olmak üzere daha üzeri alıcıya  da tasarruf hakkı sağlayacak şekilde belirlenmiştir.

3. KARŞILIKLI TAAHHÜTLER:

3.1.Sözleşmenin tarafları olarak hareket eden satıcı ve alıcı, aşağıda belirten hak ve yükümlülüklerini karşılıklı olarak taahhüt edip kabul etmişlerdir.

3.2 SATICI;

3.2.1. Parası alıcı tarafından ödenerek satın alınan plan(ürün), alıcıyı aday üye yapar. Satıcı, en geç 3(üç) iş günü içinde üyelik aktivasyonunu gerçekleştirir. Olağanüstü durumlarda ise satıcıya bu sürenin iki buçuk katı kadar ek süre verilir. (Genellikle üyelik, planın-ürünün satın alındığı gün, birkaç saat içerisinde teknik ekip tarafından aktive edilmektedir; ancak talebin anî ve yoğun bir şekilde gerçekleşmesi, üyelerin işlemlerinin başvuru sırasına göre yapılması ve teknik aksaklıklar nedeniyle bu süre 6 iş gününe kadar göreli kılınmıştır).

3.2.2. Üyeliğin onaylanmasından, aktive edilmesinden, itibaren site, muhatap alıcıya açık hale geleceği; sahip olduğu paketle ilgili tüm erişim haklarına sahip olacağı, bu sebeple satın alınan ürün ‘’kullanılmış ürün’’ kategorisine tabi olacağı için; bu durum artık satın alınan ürünün alıcı adına iade ve değişim hakkını ortadan kaldırır. Ancak alıcı, üyelik aktivasyonu gerçekleşmeden iade ve değişim talebinde bulunduysa, satıcının iade süresinin 14(on dört) gün olduğunu resen kabul etmiş sayılır.

3.2.3. Satıcı, ürünlerin kullanımından kaynaklanacak hatalardan sorumlu değildir. Alıcı, planlardaki(ürünlerdeki) bilgilerin hatalı olduğu için bu bilgilerin kendisini yanılttığını ve dolayısıyla yanlış kararlar aldığını öne süremez.

3.2.4. Satıcı, hiçbir şekilde (planlarla)ürünlerle birlikte depolanan bilgileri garanti etmez. Bilgilerin güvenliğini sağlamak, alıcının sorumluluğundadır.

3.2.5. Satıcı, alıcının ürünleri yasalara aykırı biçimde kullanmasından sorumlu değildir.

3.2.6. İnternet ağında yaşanan kopmalar, arızalar, sunucumuzu barındıran Hosting firmasından kaynaklanan problemler, siteye yapılacak siber saldırılar, doğal afetler, aynı anda birçok alıcının siteye girmesi sonucunda oluşabilecek yavaşlama ve kopmalar gibi ekstrem durumlarda satıcı, sorumlu değildir.

3.2.7. Satıcı, planları her ayın son haftasında siteye yükler. Satıcı, olağanüstü durumlar sonucunda ürünü belirlenen sürede yetiştiremezse bu süre esneklik gösterebilir; ancak satıcı, alıcının mağdur olmamasını da gözetir.

3.2.8. Satıcı-alıcı iletişimi satıcının e-posta adresi üzerinden yapılacaktır. Satıcı, yoğun üye sayısı sebebiyle alıcıya telefon desteği sağlamaz.

4.1 ALICI  

4.1.1. Bireysel kullanıma mahsus olan bir plan(ürün), ki bunlar okul üyeliği kapsamı dışında satışa sunulan planlardır(ürünlerdir), yalnızca alıcının tasarrufundadır. Bahsi geçen bireysel kullanıma mahsus planlar(ürünler), telif hakkına tabidir. İkinci bir şahıs tarafından kullanılamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz. Alıcı, iş bu sözleşme ile kendisine tanınmış hak ve yetkileri, hiçbir şekilde başka kişi veya kuruluşa devredemez, üçüncü bir şahısla bir işlem ya da anlaşma yapamaz, herhangi bir taahhütte bulunamaz. Alıcı, planı(ürünü) tasarruf haklarının dışına çıkarak satıcının belirttiği koşulları çiğnerse tüm yasal sorumlulukları resen kabul etmiş sayılır.

4.1.2. Alıcı, mağaza üzerinden dilediği kadar planı(ürünü) satın alabilir. Ancak, alıcının tasarruf hakkına sahip olduğu plan(ürün), sadece mağaza üzerinden satın aldığı seçili plandır(üründür). Alıcı, satın almadığı diğer planlar(ürünler) üzerinde tasarruf hakkına sahip değildir. 

4.1.3.Alıcı, plan(ürün) paketlerinin tasarruf hakkına, paket üzerinde belirtilen eğitim-öğretim yılının eylül-haziran ayları arasındaki (bu süreye eylül ve haziran ayları dahildir) süre boyunca sahiptir. Paket üyeliğinin başlangıcı okulların açıldığı günden itibaren başlar, bitişi ise okulların kapanış tarihini takip eden 7(yedi) iş günü içerisinde sona erer. Görüldüğü üzere, alıcı her bir paketin tasarruf hakkına belirtilen eğitim-öğretim yılının 10 ayı süresince sahip olabilmektedir.

4.1.4.Alıcı faturaya, elektronik ortam üzerinden erişim sağlar. Alıcının satıcıdan talep etmesi durumunda, alıcı ödemeli olarak, alıcının ürünü satın alma aşamasında belirttiği fatura adresine gönderilecektir.